برج 58 طبقه

ظاهرا برج 58 طبقه هم هدفمند گرديده است اي اي كه چه نقشه ها كشيده بوديم براش.دوستي تعريف مي كرد تعاوني مسكن يك جايي قرار بود يك برج مسكوني در شهر جديد سهند بسازند،اعضا آن از دانشجو،بيكار مهندس و ..بودند جالب بود يكي از اعضا هئيت مديره رفته بود به بانكي كه قرار بود وام مسكن بدهد نوشته داده بود كه به اينها وام ندهيد مي خواهند هپلي هپو كنند و ادعاش هم اين بود كه برج رو براي ساخت بدون مناقصه داده بودند به عزيزي از كبوتران دور حرم ....تو خود خوان حديث مفصل....


شهرداري ،پاركبان و ملت شريفاون اوايل ظهور پاركبان و كارت پارك تا خاطرم هست از 1000 ريال شروع،بعد شد 1250 كه همون 1500 ريال مي گرفتند ،بعدا براي سهولت ! و اسايش ملت در عدم پيداكردن سكه 250 ريالي رسماً شد 1500 ريال بعد هم با رشد اقتصادي كه شاهد هستيم و تورمي كه نداريم شد 2000 ريال ،از پريشب ساعت 10 در پي لايجه هدفمند كردن رايانه ها و دعوا سران مملكت در بودجه واسه چندر هزار ميليارد تومان اختلاف شد 2500 ريال.

تف به گور بابايي كه تورم رو كشف كرد و مردم رو انداخت تو دردسر

رايگان


74 ميليارد تومان آدامس

*در 9 ماهه‌ سال 1388 ، 74 ميليارد تومان آدامس وارد كشور شد* 

 در نظر بگيريد بسته آدامس بطور متوسط 12500 ريال !
740.000.000.000 ريال تقسيم بر 12500
مي شود :     59.200.000

يعني بطور متوسط براي هر ايراني يك بسته آدامس فرد اعلاي خارجي!

بجو ،بجو كه تموم شه!

هوالشافيفرازهاي از سوابق ايشان :
Professor Hakim Ali Tabrizi used to attend Ayatollah Araki's classes for 16 years.He passed the higher course(KHAREJ)for 12 years in Sheikh Javad Tabrizi's classes.He says that"First,Ayatollah Araki encouraged me to develop traditional medicine in the world and through it make the Islam known worldwide....
و اينهم ،اين :

پروپاگاندا

به زنده كه رو بدي .......درسته ضرب المثل؟